Chính sách bảo mật

1. Chính sách cơ bản

“Grasp” (sau đây được gọi là "website này") là một dịch vụ trực tuyến liên quan đến tuyển dụng, hỗ trợ thay đổi công việc, và các dịch vụ liên quan được cung cấp bởi GRASP CO.,LTD (sau đây được gọi là "Công ty"). Thuật ngữ "Dịch vụ" ám chỉ các dịch vụ do Công ty cung cấp. "Người dùng" ám chỉ tất cả các cá nhân sử dụng Dịch vụ.

Điều 2. Chi tiết Dịch vụ

“Dịch vụ liên quan đến tuyển dụng” ám chỉ các dịch vụ cho phép người dùng xem hoặc nộp đơn ứng tuyển thông qua dịch vụ này, cũng như các dịch vụ liên quan đến phân phối email, hỗ trợ nhập thông tin, và cung cấp thông tin khác liên quan đến việc làm trên website này. Ám chỉ các dịch vụ giới thiệu cơ hội việc làm được cho là phù hợp với người dùng dựa trên dữ liệu công việc, cũng như các dịch vụ liên quan khác như phân phối email, hỗ trợ nhập thông tin, và hỗ trợ thay đổi công việc. Lưu ý rằng việc sử dụng dịch vụ này sẽ kết thúc ba tháng sau khi đăng ký.

Điều 3. Trách nhiệm của Người dùng

Người dùng phải đồng ý với các Điều khoản này, chịu rủi ro liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, và chịu trách nhiệm cho Dịch vụ. Người dùng phải đăng ký thông tin chính xác và trung thực trong việc đăng ký và nhập nó để sử dụng dịch vụ này. Nếu thông tin đăng ký của người dùng không chính xác và phát sinh tranh chấp với nhà tuyển dụng hoặc các bên thứ ba khác kết quả, người dùng phải chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề và không gây phiền hà cho Công ty. Tôi không đồng ý với điều này. Điều tương tự áp dụng khi sử dụng hỗ trợ giọng nói (thay mặt cho người khác, v.v.) để nhập thông tin đăng ký.

Điều 4. Sửa đổi Dịch vụ này

Người dùng không được phép tham gia vào các hành vi sau khi sử dụng dịch vụ này: Đăng ký thông tin không chính xác. Hợp tác với các công ty đăng bài viết với mục đích gian lận, như che giấu việc làm. Hành vi vi phạm trật tự công cộng, đạo đức, luật pháp, quy định, v.v. Hành vi lệch khỏi chuẩn mực xã hội và tiêu chuẩn đạo đức. Xâm phạm quyền sở hữu của công ty, người dùng khác, và các bên thứ ba (bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, v.v.) hoặc bất kỳ quyền pháp lý hoặc quyền riêng tư nào khác. Nói xấu liên tục về Công ty, người dùng khác, công ty tuyển dụng, hoặc các bên thứ ba. Tìm kiếm tiền thưởng cho việc chuyển đổi công việc mà không có ý định làm việc. Sử dụng dịch vụ này nhưng che giấu danh tính là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức (nhóm tội phạm có tổ chức, thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, công ty/tổ chức liên quan đến tội phạm có tổ chức, hoặc các chi nhánh của chúng, hoặc các lực lượng đối lập xã hội khác). Bất kỳ hành động nào có thể cản trở hoạt động của Dịch vụ hoặc quản lý của Công ty, hoặc bất kỳ hành động nào mà Công ty cho là không phù hợp.

Điều 5. Bồi thường thiệt hại

Nếu người dùng vi phạm các lệnh cấm được nêu trong các điều khoản này và gây thiệt hại cho Công ty hoặc bên thứ ba, họ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty hoặc bên thứ ba cho thiệt hại phát sinh.(Tuy nhiên, nếu một nhà tuyển dụng yêu cầu người dùng hợp tác trong các hoạt động gian lận (như che giấu sự thật về tuyển dụng), và người dùng báo cáo hành vi gian lận của nhà tuyển dụng cho Công ty, người dùng sẽ không bị coi là có trách nhiệm. 。